VS zijn fake

Waarom gelooft nooit iemand mij op het moment dat ik een rooskleurig beeld schets van een situatie? Kennelijk werkt het wel als je een volstrekt ongeloofwaardige ‘… Irak … great … victory … Oil …‘ speech gaat houden.

FOK!frontpage / Nieuws / ‘Economische statistieken VS zijn fake’

De Amerikaanse economie is fake. Er worden alleen maar politiek wenselijke economische statistieken gepubliceerd die van voor tot achter niet kloppen.

This entry was posted in Link, Politiek, Raar, Waarneembaar and tagged , , . Bookmark the permalink.