Netwerk

Heerlijk zo’n intern netwerk!

adriaan@linux:~> wget ftp://fwrite.org/SuSE_DVD.iso -O ~/SuSE.iso
--20:40:41--  ftp://fwrite.org/SuSE_DVD.iso => `/home/adriaan/SuSE.iso'
Herleiden van fwrite.org... 172.16.2.245
Verbinding maken met fwrite.org|172.16.2.245|:21... verbonden.
Inloggen als anonymous... Ingelogd!
==> SYST ... gereed.
==> PWD ... gereed.
==> TYPE I ... gereed.
==> CWD is niet nodig.
==> PASV ... gereed.
==> RETR SuSE_DVD.iso ... gereed.
Lengte: 3,749,724,160 (3.5G) (onzeker) 57% [============================================>] 2,140,407,208 8.56M/s ETA 02:56
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.